Асоціація педіатрів - гастроентерологів і нутриціологів України

Про Асоціацію
 
Асоціація педіатрів - гастроентерологів і нутриціологів України - всеукраїнська громадська організація, заснована в 2012 році, яка об'єднує фахівців для створення професійної спільноти для обміну досвідом між її членами, надання професійної допомоги в лікуванні дитячої гастроентерологічної патології та впровадження в практику раціонального лікувально - профілактичного харчування.
 
Мета Асоціації: підвищення освітнього рівня медичних працівників з питань діагностики та лікування гастроентерологічних захворювань, основних положень лікувально-профілактичного харчування дітей для поліпшення якості надання медичної допомоги дітям України відповідно до сучасних міжнародних стандартів, формування основних завдань і наукових напрямків на найближчі роки.
 
Пріоритетні напрямки роботи Асоціації:
- проведення заходів, спрямованих на забезпечення членів Асоціації своєчасною інформацією про новини в дитячій гастроентерології та нутриціології, ринку медичних виробів та обладнання;
- створення умов для ефективної взаємодії членів Асоціації, обміну ідеями та думками з питань діагностики та лікування гастроентерологічних захворювань, дотримання принципів нутриціології;
- розвиток співробітництва з міжнародними та зарубіжними асоціаціями;
- проведення щорічного Конгресу з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої гастроентерології та нутриціології».
 
Наші члени:
З моменту заснування Асоціація постійно розширює масштаби своєї діяльності, а також рівень завдань. При цьому Асоціація діє на принципових постулатах її діяльності: незалежність, відкритість, аполітичність, демократичність, рівноправність членів.
Робота Асоціації побудована на особистій ініціативі та зацікавленості її членів.
Зараз членами Асоціації є провідні фахівці за спеціальністю «Дитяча гастроентерологія», лікарі-гастроентерологи, педіатри, лікарі загальної практики та сімейної медицини.
 
Члени Асоціації мають право:
- обирати і бути обраними в керівні, контрольні органи Асоціації;
- брати участь у Конгресі та у рішенні питань щодо порядку денного Конгресу;
- вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції з питань, що входять в сферу діяльності Асоціації;
- отримувати вичерпну інформацію про діяльність Асоціації;
- бути членом інших громадських організацій;
- оскаржувати своє виведення з членів Асоціації;
- безкоштовно брати участь в конференціях, симпозіумах, що проводяться Асоціацією;
- сприяти визначенню загальної політики та розробці пріоритетних напрямків розвитку медичного обслуговування дітей із гастроентерологічними захворюваннями;
- вивчати сучасні досягнення в області дитячої гастроентерології та нутриціології;
- сприяти підвищенню рівня санітарної культури населення з питань харчування і захворювань шлунково-кишкового тракту;
- брати участь в конкурсах, які проводить Асоціація, отримувати преміювання та інші форми заохочення, як автори кращих робіт;
- брати участь у розвитку та поглибленні всебічного міжнародного співробітництва в галузі дитячої гастроентерології та нутриціології, співпраці з міжнародними організаціями, вченими і громадськими діячами, в тому числі з країн СНД;
- брати участь у проведенні наукових досліджень та розробці практичних рекомендацій з питань дитячої гастроентерології та нутриціології;
- розширювати контакти і обмін досвідом з відповідними організаціями інших країн, діяльність яких спрямована на охорону здоров'я дітей із гастроентерологічними захворюваннями;
- брати участь у проведенні громадських експертиз, клінічних випробуваннях нових фармпрепаратів, медичної техніки, методів лікування, що застосовуються в дитячій гастроентерології та нутриціології;
- публікувати статті та виступи в засобах масової інформації, заснованих за участю Асоціації;
- мати доступ на офіційному сайті Асоціації до презентацій, матеріалів та доповідей, які були використані в ході проведених Конгресів з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої гастроентерології та нутриціології»;
- задавати різноманітні питання провідним фахівцям із гастроентерології та нутріціології, враховуючи мету Асоціації.