Членство в Асоціації

Асоціація має індивідуальне, колективне та почесне членство.
 
Індивідуальними членами Асоціації можуть бути дитячі гастроентерологи і дієтологи України, а також лікарі та інші фахівці з вищою освітою - вчені, науково-педагогічні та інші працівники, зайняті в області педіатрії, гастроентерології та нутриціології, які пропрацювали за цією спеціальністю не менше року.
 
Колективними членами Асоціації можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, які розподіляють цілі та завдання Асоціації і беруть участь в діяльності Асоціації. Колективні члени реалізують свої права через представників.
 
Ухвалення членів Асоціації здійснюється за рішенням Правління Асоціації або керівними органами місцевого відділення Асоціації на підставі письмової заяви громадян (індивідуальний член) або рішенням трудового колективу (колективний член) і після сплати вступного внеску.
 
Документом, що засвідчує членство в Асоціації, є членський квиток, зразок якого затверджується Правлінням.
 
Виключення з членів Асоціації здійснює Правління своїм рішенням, а також за рішенням загальних зборів місцевого осередку Асоціації, де воно знаходиться, на підставі письмової заяви або в разі невиконання членом організації вимог Статуту Асоціації. Питання про виключення вирішується відкритим голосуванням у присутності того, хто виключається, а в разі ухилення від явки - в його відсутності. При виході зі складу Асоціації або виведення з її членів вступні внески не повертаються.
 
Правління Асоціації має право приймати рішення більшістю голосів при відкритому голосуванні про присвоєння звання Почесного члена Асоціації особам, які зробили вагомий внесок у будь-якому вигляді на користь Асоціації. Почесними членами можуть бути як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, лікарі, громадські діячі, керівники підприємств, установ і організацій. Почесним членам Асоціації надається диплом єдиного зразка. Почесні члени мають право бути присутніми на будь-яких засіданнях Асоціації з правом дорадчого голосу. Вони не платять членські внески, не можуть обиратися до складу керівних і контрольних органів.
 
ПРИВІЛЕЇ ЧЛЕНСТВА 
 
Члени Асоціації мають право:
• обирати і бути обраними в керівні, контрольні органи Асоціації;
• брати участь в Конгресі та у рішенні питань щодо порядку денного Конгресу;
• вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції з питань, що входять в сферу діяльності Асоціації;
• отримувати вичерпну інформацію про діяльність Асоціації;
• бути членом інших громадських організацій;
• оскаржувати своє виведення з членів Асоціації;
• безкоштовно брати участь в конференціях, симпозіумах, що проводяться Асоціацією;
• сприяти визначенню загальної політики та розробці пріоритетних напрямків розвитку медичного обслуговування дітей із гастроентерологічними захворюваннями;
• вивчати сучасні досягнення в області дитячої гастроентерології та нутриціології;
• сприяти підвищенню рівня санітарної культури населення з питань харчування і захворювань шлунково-кишкового тракту;
• брати участь в конкурсах, які проводить Асоціація, отримувати преміювання та інші форми заохочення, як автори кращих робіт;
• брати участь у розвитку та поглибленні всебічного міжнародного співробітництва в галузі дитячої гастроентерології та нутриціології, співпраці з міжнародними організаціями, вченими і громадськими діячами, в тому числі з країн СНД;
• брати участь у проведенні наукових досліджень та розробці практичних рекомендацій з питань дитячої гастроентерології та нутриціології;
• розширювати контакти та обмін досвідом з відповідними організаціями інших країн, діяльність яких спрямована на охорону здоров'я дітей із гастроентерологічними захворюваннями;
• брати участь у проведенні громадських експертиз, клінічних випробуваннях нових фармпрепаратів, медичної техніки, методів лікування, що застосовуються в дитячій гастроентерології та нутриціології;
• публікувати статті та виступи в засобах масової інформації, заснованих за участю Асоціації.